29/11/2009

Pintado por Chagall


O dúo The Weepies, publicou no seu disco Say I You, a canción A Painting By Chagall.
Esta é unha montaxe feita coa música e obras do pintor de orixe rusa.
Thunder rumbles in the distance, a quiet intensity
I am willful, your insistence is tugging at the best of me
You're the moon, I'm the water
You're Mars, calling up Neptune's daughter
Sometimes rain that's needed falls
We float like two lovers in a painting by Chagall
All around is sky and blue town
Holding these flowers for a wedding gown
We live so high above the ground, satellites surround us.
I am humbled in this city
There seems to be an endless sea of people like us
Wakeful dreamers, I pass them on the sunlit streets
In our rooms filled with laughter
We make hope from every small disaster
Everybody says "you can't, you can't, you can't, don't try."
Still everybody says that if they had the chance they'd fly like we do
Tronos sonan a distancia, unha tranquila intensidade
Son obstinada, a súa insistencia está arrancando o mellor de min
Ti es a lúa, eu son a auga
Ti es Marte, chamando á filla de Meptuno
Ás veces é preciso que choiva
Voamos como dous amantes nunha pintura de Chagall
Todo ó redor é ceo e cidade azul
Collendo esas frores para un vestido de noiva
Vivimo no alto por riba do chan, os satéleites rodeannos
estou abatido nesta cidade
Parece haber un infinito mar de persoas coma nos
Espertos soñadores, que adianto polas rúas iluminadas polo sol
Nos nosos cuartos cheos de risas
Gañamos esperanza con cada pequeno desastre
Todos dín "non podes, non podes, non podes, non o intentes"
Aínda que o digan, se poideran voarían como nós.

0 comentarios:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Subir