A

……..

     B

……..

     C

……..

     D-E-F

ÁBSIDA
ALTORRELEVO
APARELLO ALMOFADO
APARELLO DE CANTERÍA
APARELLO DE PERPIAÑOS
ARCOBOTANTE
ARCO APUNTADO
ARCO DE FERRADURA
ARCO DE MEDIO PUNTO
ARCO FAIXÓN
ARCO FORMEIRO
ARCO PERALTADO
ARCO REBAIXADO
ARQUITRABE
ARQUIVOLTA……..
BAIXORRELEVO
BALDAQUINO
BAPTISTERIO
BASA
BÓVEDA DE ARESTA
BÓVEDA DE CANÓN
BÓVEDA DE CRUZARÍA


……..
CANON
CAPITEL COMPOSTO
CAPITEL CORINTIO
CAPITEL DÓRICO
CAPITEL XÓNICO
CIBORIO
CLAROSCURO
CLAVE DO ARCO
COR PLANA
COR PRIMARIA-SECUND.
COR COMPLEMENTARIA
COLUMNA SALOMÓNICA
CONTRAFORTE
CONTRAPOSTO
CORNIXA
CADRO DE HISTORIA
CADRO DE XÉNERO
CÚPULA
CURVA PRAXITELIANA


……..
DEAMBULATORIO
DOELA
ENTABOAMENTO
ÉNTASE
ESPAZO LÍMITE
ESPAZO MEDIO
ESCULTURA BULTO REDONDO
ESFUMATO
ESTATUA ECUESTRE
ESTATUA-COLUMNA
ESTILO
FRISO
FUSTE

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

     I-L-M-N

……..

     P

……..

     R-X

……..
……..
ICONOGRAFÍA
ICONOLOXÍA
IMPOSTA
LIÑA SERPENTINATA
MÉNSULA
METOPA
MODELADO
NÁRTICE
NATUREZA MORTA

……..
PAISAXE
PARTELUZ
PENDENTE
PERSPECTIVA AÉREA
PERSPECTIVA LINEAL
PERSPECTIVA XERÁRQUICA
PIAR
PICTÓRICO
PILASTRA
PLANTA BASILICAL
PLANTA CENTRAL
PLANTA CRUZ GREGA
PLANTA CRUZ LATINA
PLÁSTICO
PRESBITERIO

……..
RETRATO
ROSETÓN
TÉCNICA PANOS MOLLADOS
TÍMPANO
TORSO
TRIBUNA
TRIFORIO
TRIGLIFO
TROMPA
VELADURA
XAMBA
……..
……..

OUTROS

A-B

Arcada e columnata
Arcos: luz-frecha, intradorso-extradorso
Arco angrelado, entrecruzado, xeminado, enxarxado, lobulado, mixtilíneo, mocárabes
Bóvedas: esquifada, de forno, vaída

C

Canzorros e modillóns
Capiteis
Cariátide e atlante
Claristorio
Columna e columna adosada
Cor: local-simbólica, cálida-fría, contraste-harmonía
E-T 

Estípite
Luneto
Happening e performance
Oco-relevo
Pantocrátor e Tetramorfos Pináculo
Rompemento de gloria
Tambor e lanterna 
Trampantollo
Transepto
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Subir