07/06/09

FUNDICIÓN EN BRONCE POR CERA PERDIDA

A técnica de cera perdida é unha técnica básica para elaborar esculturas en bronce de gran tamaño e non necesariamente macizas.
Mira a publicación para comprender o procedemento.
Para completar esta información mira o vídeo que segue e a páxina, en inglés, que presenta un bo esquema do proceso


>


Tamén podes descargar este arquivo elaborado poolo departamento de Xeograía e Historia do IES Arzobispo Valdés, de Salas (Asturias)


  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Subir