26/11/2009

Max Ernst

O grupo de Boston dos 80, catalogado como punk ou post-punk, Mission of Burma, no disco Signals, Calls and Marches publica unha canción titulada Max Ernst e que comeza facendo referencia ó cadro da dereita (A Virxe castiga ó Neno Xesús) no que ademáis se auterretrata xunto con Paul Élouart e André Breton, na fiestra. Todos representantes do surrealismo e moi conectados co Dadá, fíxate que a canción remata con ese estribillo.
Fai tamén referencia a outras obras como Garden Airplane Trap.


People did not like that man Max Ernst.
(The Blessed Virgin Chastises the Infant Jesus)
He was so irrational Max Ernst.
(Garden Airplane-Trap, Garden Airplane-Trap)
The pleasures of the sight
The pleasures of the flesh
The vanities of life
He loved them all.
In the pretty house they go away.
(In the pretty house, In the pretty house)
In that pretty house they do not stay.
(Not in the pretty house, Not in the pretty house)
In the burning sea
In the laughing lights
In the luminous sea
In the brash gold night
In the turtle's head I blacked out fast.
In the city's halls always it laughed.
HA HA HA HA HA HA
Dada, ....
Á xente non lle gustaba Max Ernst
(A Santísima Virxe castiga ó Neno Xesús)
Max Ernst era moi irracional
(Xardín -pista de avións -bis-)
Os praceres da vista
Os praceres da carne
As vanidades da vida
A el gustaballe todo
Na fermosa casa á que iban
(Na fermosa casa, -bis-)
Na fermosa casa na que non se quedan
( Non na fermosa casa, -bis-)
No ardente mar
Nas luminosas risas
No mar luminoso
Na noite dourada
Na cabeza da tartaruga perdín rápido o coñecemento
Na cidade sempre se ría
Dada....
0 comentarios:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Subir