06/11/10

ESTAMPACIÓN


A diferencia do gravado, a estampación realízase apartir dunha plancha tintada en plano.
Existen distintas formas de estampación ou gravado en plano, principalmente a litografía e a serigrafía.


- LITOGRAFÍA 
Emprega como matriz unha pedra cálcaria pulimentada, na que se debuxa, en negativo, a composición servíndose dun lápiz ou pincel sempre con materia graxa pois a pedra vai rexeitar a tinta nas partes non pintadas . Fíxase o debuxo e humedécese a pedra, a uga será retida nas zonas non pintadas mentres que as zonas graxas da pinturan repelen a uaga. Coa pedra húmida faise o entintado, e posteriormente realízase a estampación.
Gráfico tomado da web tallergrabado.

Na páxina do MOMA What Is a Print?, podes ver a técnica (elixe Litography)


Dúas litografías: Toulouse-Lautrec e Saura.


- SERIGRAFÍA
Non emprega matrices, a técnica consiste en transferir a tinta ó soporte a través dunha malla. As zonas que non se quere tintar protéxense por medio de vernices.
Abaixo, serigrafía de Roy Lichtenstein.


  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Subir