17/10/20

IMPRESIONISMO


A cor é a miña obsesión diaria, a miña alegría e o meu tormento
Claude Monet


Constitúe o primeiro dunha serie de movementos estéticos que han de conformar, dende finais de século, un período sumamente complexo, heteroxéneo e disperso: a época dos ismos ou vangardas. Son propostas diferentes cara á arte pura, que culminarán na abstracción.
Como corrente só durou unha década (1872-1882) sen chegar a constituír unha escola con principios fixados.

AS ORIXES

 • As transformacións políticas, sociais e económicas perden importancia. Céntrase en formulacións sobre a esencia da arte
 • As vías de formación son: o contacto coa Natureza, os grandes mestres do pasado (inclúen a Goya) e o intercambio de experiencias entre os propios artistas
 • O artista busca experimentar e abrir novos camiños, crea por conta propia, sen encargos (desaparece o clientelismo). Identifícase coa vida bohemia e un certo malditismo. Conforman unha minoría que emprende novas formulacións, a miúdo incomprendidas e rexeitadas pola sociedade (a propia denominación é pexorativa). Este sentido de adiantados é a base para a configuración das vangardas, concepto chave na historia da arte do XX 
 • As Academias son substituídas polos marchantes e as galerías de arte, que recibiron ben as novas formas, pero a burguesía segue a preferir a arte oficial
 • Antecedentes
  • paisaxistas ingleses: Constable e Turner
  • Corot e a escola de Barbizon
  • Manet
  • Realismo, pero buscando transmitir o que o ollo non ve
  • Tamén figuras do pasado como O Greco, Rubens, Velázquez e Goya
 • Influencias:
  • A fotografía ensinou un novo xeito de mirar o mundo en realidades fragmentadas captando o inmediato e fugaz, amosando ángulos inéditos, representando espazos asimétrico e recortados, e, sobre todo,  plasmando a luz e os seus efectos
   A fotografía serviu  para cotexar as posicións durante un movemento (as series de Muybridge sobre o galope do cabalo demostrou os erros da obra de Gericault en Derby de Epson). Algúns pintores tamén tomaron fotos para logo plasmar imaxes nos seus lenzos.
   Algunhas similitudes entre fotografías de Goustave le Gray, Eugène Cuvelier, Charles Marville, Eduard Baldus e obras de Bazille, Pissarro, Monet, Guillaumin, Boudin
  sample38

  A imaxe fotográfica

  sample38

  A imaxe pictórica

 • A estampa xaponesa, (ukiyo-e: pinturas do mundo flotante) que chega a Europa coa apertura do mercado xaponés. Amosan formas simplificadas, tintas planas, efectos de bruma nas atmosferas, ausencia de sombras, despreocupación pola perspectiva, encadres asimétricos. O artista deleitase coas leves mutacións atmosféricas e lumínicas polo efecto da choiva ou do vento, ou cos fugaces momentos de cambios nos xestos. 
 • Os impresionistas (e postimpresionistas) coleccionaron estampas xaponesas (Degas, Monet, pintáronas nos seus lenzos, copiáronas (ver as de van Gogh)
  Ou se serviron delas como fonte de inspiración, como vemos en obras de Monet e de Degas


OS TRAZOS DUN ESTILO PICTÓRICO

O pintor debe pintar o que ve, a sensación que reciben os seus ollos, aínda que saiba que as cousas son de maneira distinta a como as percibe. É a impresión visual  o que hai que transmitir. Polo tanto as luces ou as condicións atmosféricas, influirán decisivamente no aspecto sensible das cousas, de tal modo que as formas non son iguais a si mesmas en ningún momento.


TEMAS (sen argumento nin mensaxe)
Paisaxes urbanas (os escenarios industriais -pontes, fábricas, ferrocarril-, a cidade moderna) e campestres -xardín, rural,natural- A vida decotío e o mundo do ocio, en interiores e exteriores naturais Retrato, individual ou familiar. Instantánea
Bodegón/natureza morta Captar máis o ambiente xeral, non os detalles senón as sensacións, o efémero. Interese na percepción das formas en movemento
LUZ e COR, verdadeiras protagonistas
Plein air
(retratos)

Incidencia da luz cambiante que modifica a cor (series) Vibración da luz, reflexos na auga
Gama reducida, luminosa. Cores primarias, disociadas, xustapostas. A percepción fai a mestura e define as formas Pinceladas curtas, rápidas, enérxicas, pastosas. Sen liñas que delimiten as formas
Sombras: no lugar do negro (non existe na natureza) empregan as cores complementarias o obxecto que as produce
COMPOSICIÓN
Encadres inusuais, asimétricos Rexeita a perspectiva académica Non busca espazo racional tridimensional

REPRESENTANTES
A ESCULTURA

Os acabados rugosos e bosquexados responden á concepción impresionista ó tempo que nos retrotraen á técnica do non finito que xa temos visto.
Se os temas pictóricos adoitaban ser intranscendentes, a escultura materializa a paixón e o drama humano, ás veces en obras de carácter colosal
Enlaza tamén có estilo a importancia dada á luz e a procura do movemento que multiplica os puntos de vista.
En calquera caso, o Impresionismo foi un movemento ante todo pictórico.
O grande representante é RODIN, cunha etapa final simbolista

As portas do inferno (Dante)
As tres sombras
O pensador (inspiración en Miguel Anxo)
Os burgueses de Calais


Mais non esquezamos a Camille Claudel, alumna e colaboradora de Rodin con quen mantivo unha relación de amor/odio, amante (coñecéronse canda ela contaba 14 anos e el, casado, 44) pero sempre sen o recoñecemento debido. A súa obra móvese entre o Impresionismo e o Simbolismo.

O vals
A idade madura

Vertumno e Pomona
  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Subir